நூல்

சோஃபியின் உலகம் சோஃபியின் உலகம்

சோஃபியின் உலகம்

   ₹580.00

பதினான்கு வயதுச் சிறுமி சோஃபி அமுய்ந்ட்சென்னுக்கு ஒருநாள் இரண்டு செய்திகள் கிடைக்கின்றன. இரண்டும் கேள்விகள். ‘நீ யார்? இந்த உலகம் எங்கிருந்து வருகிறது?' இந்த இரண்டு கேள்விகளுக்குப் … மேலும்

  
 
  • பகிர்: