நூல்

சொற்களில் சுழலும் உலகம் சொற்களில் சுழலும் உலகம்

சொற்களில் சுழலும் உலகம்

   ₹190.00

கண்ணீரின் சுவை கரிப்பல்ல; இனிப்பு என்று செல்வம் அருளானந்தம் அறிவித்தால் மறுக்காமல் ஏற்றுக்கொள்ளலாம். ஏனெனில் அவர் சொற்களின் ரசவாதி. தரித்து நிற்க காலடி மண் இல்லாமல் போன … மேலும்

  
 
  • பகிர்: