நூல்

சுகுமாரன் கவிதைகள் (1974 - 2019) சுகுமாரன் கவிதைகள் (1974 - 2019)

சுகுமாரன் கவிதைகள் (1974 - 2019)

   ₹380.00

‘இருப்பிலிருந்து இன்மைக்கும், இன்மையில் இருந்து இருப்புக்கும்’ இடையில் யாத்திரை நிகழும் நெடுந்தெருவின் மோதல்களத்தில் சுகுமாரனை நாம் இடைவிடாமல் சந்திக்கின்றோம். வாழ்க்கை குறித்த அடிப்படைகளைக் கேள்விக்குள்ளாக்கும் ஒன்றோடொன்று முரண்பட்டுக்கொள்ளும் … மேலும்

  
 
  • பகிர்: