நூல்

சுந்தர ராமசாமி நேர்காணல்கள் சுந்தர ராமசாமி நேர்காணல்கள்

சுந்தர ராமசாமி நேர்காணல்கள்

   ₹300.00

சுந்தர ராமசாமி படைப்புகளின் சிந்தனை முகம் அவருடைய நேர்காணல்கள். ஒரு படைப்பாளியாகவே தமது எண்ண ஓட்டங்களை நேர்காணல்களில் சு.ரா. முன்வைக்கிறார். சுயப் பறைகொட்டிக் கொள்ளாமல் கேள்வியாளரையும் வாசகரையும் … மேலும்

  
 
  • பகிர்: