நூல்

தாடங்கம் தாடங்கம்

தாடங்கம்

   ₹140.00

இத்தொகுப்பிலுள்ள 17 கதைகளில் வாசகர் காண்பது நேயம், பேரம், கலகம், சமரசம் இவை பின்னிப்பிணைந்த மனித உறவின் பரிமாற்றங்களே. காலங்கள் அல்லது தலைமுறைகளால் இது மாறியதா என்னும் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: சத்யானந்தன் |
வகைமைகள்: சிறுகதைகள் |
  • பகிர்: