நூல்

தலித்துகளும் தண்ணீரும் தலித்துகளும் தண்ணீரும்

தலித்துகளும் தண்ணீரும்

   ₹160.00

நீர் புழங்கும் வெளிகளில் சக மனிதர்களுடன் தண்ணீரைப் பகிர்வதில் மூர்க்கம் காட்டும் ஆதிக்க மனநிலை, மனிதத்தின் புதைமேட்டில் ஆர்ப்பரிக்கிறது. ஆயினும் பொது உளவியலில் வலிமையற்றவர்களாகக் காட்டப்படும் தலித்துகள் … மேலும்

  
 
  • பகிர்: