நூல்

தங்ஙள் அமீர் தங்ஙள் அமீர்

தங்ஙள் அமீர்

   ₹200.00

வாழ்க்கை சுவையானது. அதை வண்ணமயமாக மட்டும் வாழ முடிகிறதா? நீரில் ஒரு கோடு கிழித்ததைப்போல காயமின்றியும் வாழ முடிகிறதா? பிறப்புக்கும் முன்னாலேயே நம் மேல்தோல்களிலும் இருதயத்திற்குள்ளேயும் ‘இறக்கியருளப்படும்’ … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: தாஜ் |
வகைமைகள்: குறுநாவல் |
  • பகிர்: