நூல்

தற்கொலைக்குப் பறக்கும் பனித்துளி தற்கொலைக்குப் பறக்கும் பனித்துளி

தற்கொலைக்குப் பறக்கும் பனித்துளி

   ₹90.00

‘மரணித்தல் ஒரு கலை, மற்ற அனைத்தையும் போலவே நான் அதை மிகச் சிறப்பாகச் செய்கிறேன்’ என்று எழுதியவர் கவிஞர் சில்வியா பிளாத். தனிமை, புறக்கணிப்பு, மனப்பிறழ்வு, ஆண் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: சில்வியா பிளாத் |
மொழிபெயர்ப்பாளர்: கீதா சுகுமாரன் |
வகைமைகள்: உலக கிளாசிக் கவிதை |
  • பகிர்: