நூல்

திருமண ஆல்பம் திருமண ஆல்பம்

திருமண ஆல்பம்

   ₹160.00

சூதாட்டத்துக்குரிய தந்திரங்களோடும் பேராசைகளோடும் நிகழும் திருமணங்கள் ஏராளம். இரு உள்ளங்கள் இணைந்து இல்லற வாழ்க்கையைத் தொடங்கயிருக்கும் இனிய தருணத்தை, அவர்களைச் சூழ்ந்து நெருங்கியிருக்கும் உறவினர்களின் எதிர்பார்ப்புகளும் சினமும் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: கிரீஸ் கார்னாட் |
மொழிபெயர்ப்பாளர்: பாவண்ணன் |
வகைமைகள்: நாடகம் |
  • பகிர்: