நூல்

உடல் பச்சை வானம் உடல் பச்சை வானம்

உடல் பச்சை வானம்

   ₹90.00

ஈழத்துக் கவிஞர் அனாரின் மூன்றாம் தொகுப்பு இது. முந்தைய தொகுப்புகளில் வெளிப்பட்ட அவருடைய கவிதை முகம் இதில் வேறு தோற்றம் கொள்கிறது. முந்தைய கவிதைகளில் பெண்ணிருப்பின் உணர்வுநிலையில் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: அனார் |
வகைமைகள்: விற்பனையில் சிறந்தவை | கவிதைகள் |
  • பகிர்: