நூல்

வாழ்க்கைக்கு வெளியே பேசுதல் வாழ்க்கைக்கு வெளியே பேசுதல்

வாழ்க்கைக்கு வெளியே பேசுதல்

   ₹100.00

வழக்கமான கவிதை நியதிகளுக்கு முகத்தைத் திருப்பிக் கொள்ளும் இசையின் கவிதைகள் அந்தரத்தில் ஒரு கயிற்றைக் கட்டி அதன் வழியே நடக்கத் துணிகின்றன. காவியத்திற்கும் நடைமுறைக்கும் நடுவே அவை … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: இசை |
வகைமைகள்: கவிதைகள் |
  • பகிர்: