நூல்

வாப்பாவின் மூச்சு வாப்பாவின் மூச்சு

வாப்பாவின் மூச்சு

   ₹100.00

முடிச்சுகளை அவிழ்த்துச் சில புதிர்களை விளங்கவைப்பது மட்டுமன்று கவிதை, போகிறபோக்கில் புதிய முடிச்சுகளைப் போட்டுவிடுவதும்தான் கவிதை. இவை நமக்குப் பிடிபடாத அவஸ்தைகளை மனத்தில் ஏற்றிவிடுகின்றன. ‘வாப்பாவின் மூச்சு’ … மேலும்

This product is currently out of stock
  
 
நூலாசிரியர்: எம்.எம். பைசல் |
வகைமைகள்: கவிதைகள் |
  • பகிர்: