நூல்

வீழ்ந்தவர்கள் வீழ்ந்தவர்கள்

வீழ்ந்தவர்கள்

   ₹350.00

கேட்டி கிரில்லி - பழைமைவாதச் சமூகத்துக்குள் தனது இடத்தைத் தேடமுயற்சி செய்துகொண்டிருக்கும் இளம்பெண் - அவள் எதை நினைத்துப் பயந்துகொண்டிருக்கிறாளோ அந்தச் செய்தியை அறிகிறாள்: அவளது அன்புக்குரிய … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: லியா மில்ஸ் |
வகைமைகள்: உலக கிளாசிக் நாவல் |
  • பகிர்: