நூல்

வெளிச்சத்தின் வாசனை வெளிச்சத்தின் வாசனை

வெளிச்சத்தின் வாசனை

   ₹70.00

சமூக உறவுகள் தந்த அடையாளங்களின் மறுதலிப்பும் சுய அடையாளம் நோக்கிய தேடலும் மறுதலித்த அடை யாளங்களைத் தெரிந்தே மறுபடி ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய நிர்பந்தங்கள் பற்றிய வெளிச்சங்களும் தேவேந்திர … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: பா. தேவேந்திர பூபதி |
வகைமைகள்: கவிதைகள் |
  • பகிர்: