நூல்

விளம்பர நீளத்தில் ஒரு மரணம் விளம்பர நீளத்தில் ஒரு மரணம்

விளம்பர நீளத்தில் ஒரு மரணம்

   ₹225.00

நவீன உலகின் சிக்கலை அதை விடவும் நவீனமான முறையில் சொல்லியிருக்கும் நாவல் இது. ஒரு கொலையிலிருந்து பிரிந்துசெல்லும் நாவல், சீனர், ஜப்பானியர், சிங்கப்பூர் தமிழ்ப் பெண், இந்தியத் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: சித்துராஜ் பொன்ராஜ் |
வகைமைகள்: நாவல் |
  • பகிர்: