நூல்

யார் அறிவாரோ யார் அறிவாரோ

யார் அறிவாரோ

   ₹150.00

கொங்கணி மொழியிலிருந்து நேரடியாகத் தமிழுக்கு நூல்வடிவில் வெளிவரும் முதல் படைப்பு ‘யார் அறிவாரோ.’ காட்டில் தனிமையில் வாழும் வனப் பாதுகாவலாளி ஒருவன் தன்னை எரிக்கும் காமத்தை எதிர்கொள்ளும் … மேலும்

  
 
  • பகிர்: