நூல்

அத்தைக்கு மரணமில்லை அத்தைக்கு மரணமில்லை

அத்தைக்கு மரணமில்லை

   ₹125.00

மூன்று பெண்கள், மூன்று தலைமுறைகள், மூன்று உலகங்களைக் கோர்த்துப் பின்னப்பட்ட கதை இது. பால்யத்தில் விதவையாக்கப்பட்ட அத்தையம்மாவுக்கு அவரிடமிருந்து பறிக்கப்பட்ட இளமைகாலக் கனவுகள், ஆசைகள் இவற்றின் இடத்தை … மேலும்

  
 
  • பகிர்: