நூல்

உடைந்து எழும் நறுமணம் உடைந்து எழும் நறுமணம்

உடைந்து எழும் நறுமணம்

   ₹175.00

கவிதை நிகழ்வதற்கான புதிய சாத்தியங்களை எப்போதும் கண்டடைந்தபடியே இருக்கும் இசை, தன் கவிப்பிரக்ஞையில் திறக்கப்படாதிருந்த புத்தம்புதிய சன்னல்களை இத்தொகுப்பில் திறந்து பார்த்துள்ளார். நுண்ணிய சிக்கல்களைக் கவனித்து அலுத்துப்போய் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: இசை |
வகைமைகள்: புதிய வெளியீடுகள் | கவிதைகள் |
  • பகிர்: