நூல்

காலச்சுவடு பதிவுகளில் இஸ்லாம் (1994 - 2007) காலச்சுவடு பதிவுகளில் இஸ்லாம் (1994 - 2007)

காலச்சுவடு பதிவுகளில் இஸ்லாம் (1994 - 2007)

   ₹490.00

காஷ்மீர், குஜராத், கோவை போன்ற இஸ்லாமியர் மீதான ஒடுக்குமுறைக் களங்களில் காலச்சுவடு எடுத்த ஆணித்தரமான நிலைப்பாடுகளுக்கு இப்பதிவுகள் சான்றாகின்றன. இஸ்லாமியர் மீதான இந்துத்துவத்தின் தாக்கதல்களுக்கு உரிய எதிர்வினைகள், … மேலும்

  
 
  • பகிர்: