நூல்

சங்ககாலத் தமிழர் உணவு சங்ககாலத் தமிழர் உணவு

சங்ககாலத் தமிழர் உணவு

   ₹100.00

முனைவர் பக்தவத்சல பாரதி தமிழ்ச் சூழலின் மானிடவியலை முன் எடுத்தவர். மானிடவியலை முறையாகப் படித்தவர்கள் சங்கப்பாடல்களை ஆய்வுக்கு எடுத்த பிறகுதான் தமிழரின் இன அறவியலின் ஒருபகுதி, அவர்களின் … மேலும்

  
 
  • பகிர்: