நூல்

சித்தன் சரிதம் சித்தன் சரிதம்

சித்தன் சரிதம்

   ₹450.00

இன்றைய தலைமுறை அறிந்திராத அழகியல் படிமங்களோடு நகரும் ‘சித்தன்சரிதம்’ ஆறுதலை முறையின் கதையை மட்டுமல்ல யாழ்ப்பாணத்துத் தமிழ் சமூகத்தின் பண்பாடு, விழுமியம் என்பவற்றிற்கு மேலாகத் துயர் மிகுந்த … மேலும்

  
 
  • பகிர்: