நூல்

சேத்துமான் கதைகள் சேத்துமான் கதைகள்

சேத்துமான் கதைகள்

   ₹95.00

தென் தமிழகத்தில் புழங்கும் சாதியின் தீவிரம் அதற்கு வெளியிலிருப்பவர்களுக்கு எல்லா விதங்களிலும் உணர்த்தப்பட்டிருக்கிறது. தமிழ் சினிமாவிற்கு அதில் பெரும் பங்கு உண்டு. கொங்கு மண்டலத்தின் யதார்த்தம் திரைப்படங்களில் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: பெருமாள்முருகன் |
வகைமைகள்: புதிய வெளியீடுகள் |
  • பகிர்: