நூல்

சமூக வரலாற்றியல் நோக்கில் தமிழும் தெலுங்கும் சமூக வரலாற்றியல் நோக்கில் தமிழும் தெலுங்கும்

சமூக வரலாற்றியல் நோக்கில் தமிழும் தெலுங்கும்

   ₹225.00

தமிழ் இலக்கண ஆய்வை வரலாற்றுச் சமுதாய மொழியியல் தளத்திற்கு விரிக்கும் முயற்சி இந்நூலில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. வீரசோழியத்தையும் ஆந்திர சப்த சிந்தாமணியையும் ஒப்பிட்டு, அவற்றின் ஒற்றுமை வேற்றுமைகளுக்குக் காரணமான … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: இரா. அறவேந்தன் |
வகைமைகள்: இலக்கணம் |
  • பகிர்: