நூல்

புகை நடுவில் புகை நடுவில்

புகை நடுவில்

   ₹190.00

பெண்ணியம் என்ற சொல்லோ கருத்தாக்கமோ தமிழ்ச் சூழலில் பேசப்படாதிருந்த காலப்பகுதியில் பெண்மைய நோக்கில் எழுதப்பட்ட நாவல் கிருத்திகாவின் ‘புகைநடுவில்’.
வழக்கமான நாவல்களில் வருகின் றாற்போல், சம்பவம் எதில் … மேலும்

This product is currently out of stock
  
 
நூலாசிரியர்: கிருத்திகா |
வகைமைகள்: நாவல் |
  • பகிர்: