நூல்

புலிகளுக்குப் பின்னரான தமிழ் அரசியல் புலிகளுக்குப் பின்னரான தமிழ் அரசியல்

புலிகளுக்குப் பின்னரான தமிழ் அரசியல்

   ₹325.00

நிலாந்தன் 1989இல் இந்திய அமைதிப் படையினர் வெளியேறிக்கொண்டிருந்த பின்னணியில் திசை பத்திரிகையில் அரசியல் பத்திகள் எழுதத் தொடங்கினார். இருபத்தேழு ஆண்டுகளாக ஈழநாதம், வீரகேசரி, உதயன் ஆகிய பத்திரிகைகளிலும் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: நிலாந்தன் |
வகைமைகள்: கட்டுரைகள் |
  • பகிர்: