எழுத்தாளர்

கார்த்திக் பாலசுப்ரமணியன்

பிறப்பு: 1987