மொழிபெயர்ப்பாளர்

சு. தியடோர் பாஸ்கரன்

பிறப்பு: 1940