காலச்சுவடு வெளியீடுகள்

பரிந்துரைகள்

காலச்சுவடு பதிப்பகத்தின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆசிரியர் குழுவிலிருந்து சில பரிந்துரைகள்

பாரதி ‘விஜயா’ கட்டுரைகள்

பாரதி ஆசிரியராக விளங்கிய ஒரே நாளேடு ‘விஜயா’. 1909-1910இல் புதுச்சேரியிலிருந்து வெளியான இந்த நாளேடு, பாரதி நடத்திய பத்திரிகைகளின் குரல்வளை நசுக்கப்படவிருந்த.
மேலும்...

வாரிச் சூடினும் பார்ப்பவரில்லை

  • கவித்தொகை

  • சீன இலக்கிய வரலாற்றின் முதல் நூல்.

  • சீனாவின் அரசியல், கலை மற்றும் சமூக வாழ்வை நிர்ணயித்த நூல்.

மேலும்...

ஸைபீரியப் பனியில் நடனக் காலணியுடன் . . .

ஐரோப்பாவின் வரலாற்றில் பால்டிக் நாடுகளின் தனிப்பட்ட வரலாறு புதையுண்டிருக்கிறது என்பது அதிகம் கணிப்பில்
மேலும்...

காலச்சுவடு புக் கிளப் திட்டம்

காலச்சுவடு புக் கிளப் திட்டம்

  • காலச்சுவடு புக் கிளப்பில் உறுப்பினராகுங்கள். உறுப்பினர் கட்டணம் ரூ. 1500.
  • உறுப்பினர்கள் காலச்சுவடு பதிப்பக நூல்களை 25% சலுகையில் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
மேலும்...