நூல்

ஒரு சிற்பியின் சுயசரிதை ஒரு சிற்பியின் சுயசரிதை

ஒரு சிற்பியின் சுயசரிதை

   ₹180.00

‘ஒரு சிற்பியின் சுயசரிதை’ நூலுக்கு இரண்டு சிறப்புகள். ஓவியம், சிற்பம் ஆகிய கவின்கலைத் துறைகளில் சாதனை நிகழ்த்திய தமிழகக் கலைஞர்களில் எவரும் தன்வரலாற்றை எழுதியதில்லை. ஒரு கலைஞர் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: எஸ். தனபால் |
வகைமைகள்: சுயசரிதை |
  • பகிர்: