நூல்

அம்மா வந்தாள் அம்மா வந்தாள்

அம்மா வந்தாள்

   ₹225.00

‘அம்மா வந்தாளை’ மீறலின் புனிதப் பிரதியாகக் கொண்டாடலாம். சமூகம் நிறுவிக் காபந்து செய்து வரும் ஒழுக்க மரபைக் கேள்விக்குட்படுத்துகிறது நாவலின் கதை மையம். மனித உறவுகள் நியதி … மேலும்

  
 
  • பகிர்: