நூல்

அந்தேரி மேம்பாலத்தில் ஒரு சந்திப்பு அந்தேரி மேம்பாலத்தில் ஒரு சந்திப்பு

அந்தேரி மேம்பாலத்தில் ஒரு சந்திப்பு

   ₹140.00

பல சிறிய பெரிய ஊர்களிலிருந்து நிதம் பல்லாயிரக்கணக்கான பேர்கள் வந்து குவியும் மகா நகரமான மும்பாயின் வாழ்க்கைப்போக்குடன் கலந்திருக்கும் பெண்-ஆண் உறவுச்சிக்கல்கள், மகிழ்ச்சி, குதூகலம், ஏமாற்றம், ஏக்கம், … மேலும்

  
 
  • பகிர்: