நூல்

சற்றே பெரிய கதைகளின் புத்தகம் சற்றே பெரிய கதைகளின் புத்தகம்

சற்றே பெரிய கதைகளின் புத்தகம்

   ₹270.00

-துரோகமும் ஆற்றாமையும் வஞ்சினமும் நிராதரவும் தோல்வியும் நிராசையும் பெண்ணாகத்

திரண்டு ஆணின் முன் நின்று உரையாடும் வலி மிகுந்த புனைவை உருவாக்குகின்றன றஷ்மியின்

கதைகள்.

பழகிய கதைக்களன்களில் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: றஷ்மி |
வகைமைகள்: புதிய வெளியீடுகள் | சிறுகதைகள் |
  • பகிர்: