சக கவிஞர் சக கவிஞர்

சக கவிஞர்

   ₹200.00

-சமகாலக் கவிதை - கவிதையியல் குறித்த கவிஞர்களின் கருத்துத் தொகுப்பு இந்த நூல்.

கவிதைகள் - கவிதையியல் குறித்து, கோட்பாட்டாளர்களும் விமர்சகர் களும் பேசிக்கொண்டிருந்த

இடத்திலிருந்து நகர்ந்து, … மேலும்

  
 
  • பகிர்: