நூல்

கருப்புக் கோட்டு கருப்புக் கோட்டு

கருப்புக் கோட்டு

   ₹230.00

-இள வயதில் ஒரு வழக்கறிஞரிடம் வக்கீல் குமாஸ்தாவாக மூன்றாண்டுகள்

பணிபுரிந்த வண்ணநிலவன், நீதிமன்ற வளாகத்து அனுபவங்களை

அடிப்படையாகக் கொண்டு எழுதிய நாவல் ‘கருப்புக் கோட்டு’. 2016இல் ‘காலம்’

மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: வண்ணநிலவன் |
வகைமைகள்: புதிய வெளியீடுகள் | நாவல் |
  • பகிர்: