நூல்

இந்தியாவின் சுருக்கமான வரலாறு இந்தியாவின் சுருக்கமான வரலாறு

இந்தியாவின் சுருக்கமான வரலாறு

   ₹190.00

-5,000 ஆண்டுகால இந்திய வரலாறு மிகச் சுருக்கமான வடிவில் இந்தியாவின் பண்டைய

நாகரிகங்களின் இடிபாடுகளில் தொடங்கி உலகின் முக்கியமான சக்திகளில் ஒன்றாக அது திகழும்

இன்றைய கட்டம்வரையிலான … மேலும்

  
 
இந்த புத்தகத்தின் இ-புத்தக பதிப்பை வாங்க
இ-புத்தகம் விலை : ₹ 114.00

நூலாசிரியர்: ஜான் ஜுபர்ஸிக்கி |
மொழிபெயர்ப்பாளர்: அரவிந்தன் |
வகைமைகள்: புதிய வெளியீடுகள் | வரலாறு |
  • பகிர்: