நூல்

ஜே.ஜே: சில குறிப்புகள் ஜே.ஜே: சில குறிப்புகள்

ஜே.ஜே: சில குறிப்புகள்

   ₹250.00

அவனுடைய மனத்தின் துக்கம் நிறைந்த குகைவாசலைச் சென்றடைகிறேன். என் மீது உன் துக்கத்தையெல்லாம் கொட என்ற செய்தியை எப்படியோ மறைமுகமாக என்னால் உணர்ததிவிட முடிகிறது. மனிதனுக்குரிய சகல … மேலும்

  
 
  • பகிர்: