நூல்

மனவளர்ச்சிக் குறைபாடுகள் மனவளர்ச்சிக் குறைபாடுகள்

மனவளர்ச்சிக் குறைபாடுகள்

   ₹325.00

இந்நூல் ஆட்டிசம், அறிவுத்திறன் குறைபாடு, கற்றல் குறைபாடு ஆகிய மூன்று மனவளர்ச்சிக் குறைபாடுகள் பற்றித் தெளிவாகவும் துல்லிதமாகவும் பேசுகிறது. குறிப்பாக, இந்தக் குறைபாடுகளின் அறிகுறிகள் என்ன? இவைப்பற்றிச் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: டாக்டர் எம்.எஸ். தம்பிராஜா |
வகைமைகள்: மன நலம் |
  • பகிர்: