நூல்

மூன்று நாடகங்கள் மூன்று நாடகங்கள்

மூன்று நாடகங்கள்

   ₹150.00

சுந்தர ராமசாமி எழுதி, ஏற்கெனவே இதழ்களில் வெளிவந்த ‘உடல்’, ‘யந்திரத் துடைப்பான்’ நாடகங்களும் இதுவரை பிரசுரமாகாத ‘டாக்டர் நாகராஜன்’ நாடகமும் முதன்முதலாக நூல் வடிவம் பெறுகின்றன. சிறுகதை, … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: சுந்தர ராமசாமி |
வகைமைகள்: நாடகம் |
  • பகிர்: