நூல்

ஒரு பெண்மணியின் கதை ஒரு பெண்மணியின் கதை

ஒரு பெண்மணியின் கதை

   ₹110.00

-அன்னி எர்னோ 2022ஆம் ஆண்டு இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசு பெற்றவர். இந்நூலில் அவர்

1986 ஆம் ஆண்டு மரணமடைந்த தன் தாயை முன்னிறுத்துகிறார். விவசாயம், ஆலைத் தொழில்,

மேலும்

  
 
  • பகிர்: