நூல்

சமூகவியலும் இலக்கியமும் சமூகவியலும் இலக்கியமும்

சமூகவியலும் இலக்கியமும்

   ₹240.00

பேராசிரியர் க. கைலாசபதியின் சரளமான தமிழில் அரை நூற்றாண்டுக்குப் பின்னும் புதுமை குன்றாத இலக்கியச் சமூகவியல் நூல் இது. சமூகவியல் துறையின் தோற்றத்தையும், சமூக மாற்றப் போக்கைக் … மேலும்

  
 
  • பகிர்: