நூல்

அனலில் வேகும் நகரம் அனலில் வேகும் நகரம்

அனலில் வேகும் நகரம்

   ₹125.00

நகரத்தில் வாழும் வளமான குடும்பங்களின் வாழ்க்கைமுறையையும் ஏழ்மைமிக்க குடும்பங்களின் வாழ்க்கைமுறைமையையும் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் காட்சிப்படுத்துகிறார் கிரீஷ் கார்னாட். செல்வந்தர்கள், ஏழைகள் என்னும் நிலைகளைக் கடந்து கசப்புகள், ஏமாற்றங்கள், … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: கிரீஸ் கார்னாட் |
மொழிபெயர்ப்பாளர்: பாவண்ணன் |
வகைமைகள்: நாடகம் |
  • பகிர்: