அஞர் அஞர்

அஞர்

   ₹100.00

போரில் மடிதலைவிட வாழ்தலைப் பற்றிப் பேசுவதை இன்றைய கவிஞனின் கடப்பாடு என்பேன். அஞர் போரின் வலியைக் கிளறி வாழ்வை நுகர்வதற்கான உரிமைக்காகப் போராட நம்மைத் தூண்டுகின்றது. மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: சேரன் |
வகைமைகள்: விற்பனையில் சிறந்தவை | கவிதைகள் |
  • பகிர்: