காஞ்சி காஞ்சி

காஞ்சி

   ₹250.00

-ஈழ இனவழிப்பின் பின் சேரன் எழுதிய கவிதைத் தொகை வரிசையில் ‘காடாற்று’ (2011), ‘அஞர்’

(2018), ‘திணைமயக்கம் அல்லது நெஞ்சொடு கிளர்தல்’ (2019) என்பன வெளியாகின-.

இப்பொழுது … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: சேரன் |
வகைமைகள்: புதிய வெளியீடுகள் | கவிதைகள் |
  • பகிர்: