நூல்

ஈழம் சாட்சியமற்ற போரின் சாட்சியங்கள் ஈழம் சாட்சியமற்ற போரின் சாட்சியங்கள்

ஈழம் சாட்சியமற்ற போரின் சாட்சியங்கள்

   ₹400.00

ஃபிரான்ஸிஸ் ஹாரிசனின் ‘ஈழம்: சாட்சியமற்ற போரின் சாட்சியங்கள்’ நூலின் இரண்டாம் பதிப்பு இது. ஆங்கில பதிப்பிலும் முதல் தமிழ் பதிப்பிலும் இடம்பெறாத இரண்டு பகுதிகள் ‘மருத்துவ ஊர்தி … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: ஃபிரான்சிஸ் ஹாரிசன் |
வகைமைகள்: ஈழம் |
  • பகிர்: