நூல்

இலக்கியமும் திறனாய்வும் இலக்கியமும் திறனாய்வும்

இலக்கியமும் திறனாய்வும்

   ₹175.00

மொழிக்கும் இலக்கியத்துக்குமான உறவு, இலக்கியக் கோட்பாடுகள், திறனாய்வுக் கொள்கைகள், நடையியல் எனப் படிப்படியாகத் திறனாய்வுலகிற்குள் அழைத்துச் செல்கிறார் கைலாசபதி. முந்தைய இலக்கிய விளக்க மரபுகளிலிருந்து திறனாய்வு வேறுபடுவதைத் … மேலும்

  
 
  • பகிர்: