நூல்

இதுவே சனநாயகம் இதுவே சனநாயகம்

இதுவே சனநாயகம்

   ₹60.00

அறிஞர் தொ. பரமசிவமன் ஒரு பண்பாட்டுத் தொல்லியலாளர். வாய்மொழி வழக்காறுகள், சடங்கு சம்பிரதாயங்கள், நம்பிக்கைகள், அன்றாட நடைமுறைகள் எனப் புறத்தே புலனாகும் சாதாரண நிகழ்வுகள்தாம் அவருடைய அகழ்வாய்வுக் … மேலும்

  
 
  • பகிர்: