நூல்

ஜின்னின் இரு தொகை ஜின்னின் இரு தொகை

ஜின்னின் இரு தொகை

   ₹90.00

அகத்தின் மாயச் சூழல்கள் கவிதை களாய் மேவிப் பாயும் தொகுதி இது. மௌனத்துக்கும் உரையாடலுக்கும் இடையில் பெறப்பட்ட முத்தங்களாக வும் மாந்திரிக வனப்புமிக்க சொற்க ளாகவும் அனாரின் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: அனார் |
வகைமைகள்: விற்பனையில் சிறந்தவை | கவிதைகள் |
  • பகிர்: