நூல்

மற்றாங்கே மற்றாங்கே

மற்றாங்கே

   ₹195.00

கலாப்ரியாவின் வாழ்க்கைப் பார்வை நிகழ்கால எதார்த்தம் சார்ந்தது. ‘இன்னும் கேள்விகள் சொல்லித் தந்து நகரும்‘வாழ்வு, அக உலகில் தோற்றுவிக்கும் சிக்கல்களையும் புற உலகில் ஏற்படுத்தும் நிம்மதியின்மையையும் எதிர்கொள்வதாகவே … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: கலாப்பிரியா |
வகைமைகள்: முதல் கவிநூல் |
  • பகிர்: