நூல்

கோடைகாலக் குறிப்புகள் கோடைகாலக் குறிப்புகள்

கோடைகாலக் குறிப்புகள்

   ₹90.00

யதார்த்த வாழ்வின் மீதான தேடல், விசாரணை சற்றும் மிகைப்படுத்தப்படாமல் ஆரவார மற்ற கவிதை அனுபவங்களாகத் தளமாற்றம் பெறுகின்றன. வார்த்தைகள் முறுக்கிக் கொண்டு அவஸ்தைப் படாமல் - படுத்தாமல் … மேலும்

This product is currently out of stock
  
 
  • பகிர்: