நூல்

மோகப் பெருமயக்கு மோகப் பெருமயக்கு

மோகப் பெருமயக்கு

   ₹160.00

தி. ஜானகிராமனைக் குறித்தும் அவரது படைப்புகள் குறித்தும் சுகுமாரன் எழுதிய கட்டுரைகள், குறிப்புகளின் தொகுப்பு 'மோகப் பெருமயக்கு'. ஓர் எழுத்தாளர் மீதான மாறாப் பற்றையும் அவரது எழுத்துகளில் … மேலும்

  
 
  • பகிர்: